W stronę e-państwa - po czerwcowym spotkaniu Klubu CIO

7 lipca 2015 14:35,
Szymon Augustyniak

Modele centralizacji i koordynacji procesów informatyzowania administracji i relacji państwa z obywatelami dyskutowano podczas czerwcowego spotkania Klubu CIO.

Spotkanie Klubu CIO w Warszawie poświęcone informatyzacji administracji i sektora publicznego zwieńczyło przedwakacyjną turę programu Agenda CIO 2015. Otworzył je Bartłomiej Michałowski, dyrektor Marketingu Instytucji Publicznych w Orange Polska, przedstawiając realizacje wizji inteligentnego miasta na przykładzie Legnicy, Gdańska, Środy Wielkopolskiej, Opola, Poznania i Warszawy. Oprócz omówienia różnych typów przedsięwzięć z kategorii „inteligentne miasto”, nawiązał także do opublikowanego właśnie raportu Smart Cities zawierającego analizy i komentarze eksperckie.

Bartłomiej Michałowski, Orange PolskaKliknij, aby powiększyćBartłomiej Michałowski, Orange Polska

Główny punkt programu tego popołudnia stanowiło wystąpienie Nikodema Bończy Tomaszewskiego, dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Przykład i doświadczenia COI miały pomóc także w dyskusji, w której główne pytanie dotyczy najlepszego sposobu koordynacji rozwoju e-administracji w Polsce. Przykład COI jest jednym z modeli i źródłem rozwiązań organizacyjnych.

Nikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki na spotkaniu Klubu CIO 23 czerwca 2015. Kliknij, aby powiększyćNikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki na spotkaniu Klubu CIO 23 czerwca 2015.

Nikodem Bończa Tomaszewski szerzej nakreślił kontekst cyfryzacji i e-usług. Za punkt wyjścia obrał projekt, którego był pomysłodawcą, współtwórcą i szefem - projekt zmiany Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zasadnicze elementy tej zmiany polegały na wykreowaniu nowoczesnej wizji usługi i jej realizacji własnymi, uzupełnianymi i budowanymi siłami, kompetencjami. W podobny sposób przeformułowane został COI, ośrodek podległy MSW, który zmienia się w centrum kompetencyjne pozwalające kreować e-usługi dla obywatela i instytucji. Przykładem nowoczesnego podejścia jest zbudowanie zespołu z kompetencjami UX: z jednej strony to zapewnienie jakości i użyteczności rozwiązań, z drugiej – przykład wyjątkowy, kiedy specjalistów p rozchwytywanych na pniu kompetencjach udaje się zatrudnić i utrzymać w COI. Model ten odpowiada najlepiej najszerzej zarysowanej wizji e-Państwa, e-administracji nastawionej na tworzenie usług i przestrzeni relacji z obywatelem. Nikodem Bończa Tomaszewski dowodził dużej skuteczności przyjętego modelu organizacyjnego, zarówno w odniesieniu do odziedziczonych, przejętych projektach, jak i nowych usług; a więc CEPIK 2.0 oraz usługę „bezpieczny autobus” czy „historia pojazdu”.

Spotkanie Klubu CIO 23 czerwca 2015. Kliknij, aby powiększyćSpotkanie Klubu CIO 23 czerwca 2015.

Tezy wystąpienia były dyskutowane nie tylko w trakcie i po nim, ale także stały się punktem odniesienia dla dyskusji panelowej, w której poza prelegentem udział wzięli Dariusz Śpiewak, doradca ministra finansów ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów, Marek Lipniowiecki, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz Sebastian Christow, dyrektor ds. informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dyskusja podczas spotkania Klubu CIO 23 czerwca 2015 r. Kliknij, aby powiększyćDyskusja podczas spotkania Klubu CIO 23 czerwca 2015 r.

Wystąpienie wywołało dyskusję o celach i środkach możliwej centralizacji procesów informatyzowania państwa. COI nie jest jedynym ośrodkiem, który może się stać zarazem ośrodkiem owej centralizacji. Dyskusja dotyczyła więc możliwych scenariuszy, korzyści i strat nieuniknionych przy narzucaniu jednej wizji.

Możliwości te narzucają nie tylko dotychczasowe dokonania i uwarunkowania poszczególnych ośrodków, ale także istniejące ramy prawne. Ewentualny ośrodek koordynacji umieszczony przy kancelarii premiera wymagałby także stosownych regulacji. W pierwszej kolejności wypada jednak zdecydować się o jego celach: tworzeniu, wyborze i wprowadzaniu standardów, dostarczanie architektury, czy – oprogramowania. Powstałe już dziś kompetencje i zasoby poszczególnych ośrodków trudno jest współdzielić pomiędzy resortami i instytucjami.

Piotr Bralski (CIO Microsoft Polska) i Janusz Szlęzak (CIO PGZ SA) - klubowi debiutanci na spotkaniu Klubu CIO 23 czerwca 2015 r. Kliknij, aby powiększyćPiotr Bralski (CIO Microsoft Polska) i Janusz Szlęzak (CIO PGZ SA) - klubowi debiutanci na spotkaniu Klubu CIO 23 czerwca 2015 r.

Przygotowujemy publikację pełnego zapisu szalenie interesującej dyskusji, która się wywiązała. Przedstawimy go w jednym z najbliższych wydań magazynu CIO i na cxo.pl. Fotoreportaż ze spotkania:

Więcej na ten temat

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Józef Beźnicki
Beata Sosnowska
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888