IBM Forum 2015 – bezpieczeństwo Trzeciej Platformy

18 marca 2015 12:44,
Szymon Augustyniak

Podczas IBM Forum 2015. SolutionsConnect, nad którym patronat medialny sprawował magazyn CIO, ogłoszono wyniki badania CISO Assessment, przeprowadzonego przez IBM Center for Applied Insights. Badanie IBM o wyzwaniach bezpieczeństwa potwierdza ustalenia dyskusji w Klubie CIO.

W imprezie zorganizowanej przez IBM udział wzięła rekordowa liczba gości. Łącznie w sesjach tematycznych i plenarnych uczestniczyło 1000 osób. Kluczowe komunikaty konferencji dotyczyły nowego podejścia do innowacyjności – definiowanej przez upowszechnienie technologii biznesowych, nowego podejścia do bezpieczeństwa, możliwości i przyszłości analityki i Big Data (w szczególności interesujący wątek dotyczący dużych organizacji), przetwarzania w chmurze oraz inicjatywy MobileFirst. Elementy te odpowiadają oczywiście filarom tzw. trzeciej platformy, stanowiącej obecnie według analiz IDC siłę napędową rynku IT i całej gospodarki. Podczas otwarcia forum Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie szczególnie interesująco mówił o MobileFirst, podkreślając unikalny charakter tego przedsięwzięcia, opartego na partnerstwie strategicznym z Apple w zakresie doświadczeń w dopasowywaniu rozwiązań do potrzeb użytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu dla tych przyjaznych rozwiązań bezpiecznego i efektywnego, włączonego w biznesowe procesy ekosystemu. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich sesji była w tym roku tematyka bezpieczeństwa. Forum stało się więc okazją do zaprezentowania raportu „Ku bezpiecznej przyszłości” („CISO Assessment” www.ibm.com/security/ciso) opartego na badaniu CSO przeprowadzonym przez IBM Center for Applied Insights.

Wzrost zewnętrznego zagrożenia IT

Charakterystyczny jest zwrot, jaki dokonał się w identyfikacji źródeł cyberzagrożeń. Ponad 80% CSO (Chief Security Officers), którzy uczestniczyli w badaniu, zaobserwowało w ostatnich trzech latach wzrost poziomu zagrożenia zewnętrznego. 60% ankietowanych uważa, że ataki są bardziej wyrafinowane niż rozwiązania i możliwości obrony, którymi dysponują ich organizacje.

Największe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wg CSO, źródło: CISO Assessment” www.ibm.com/security/ciso .Kliknij, aby powiększyćNajwiększe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wg CSO, źródło: CISO Assessment” www.ibm.com/security/ciso .

Te ustalenia potwierdzały się także w dyskusji podczas niedawnego spotkania Klubu CIO poświęconego konieczności sformułowania nowego podejścia do bezpieczeństwa.

http://www.klubcio.pl/news/400836/Bezpieczenstwo.2015.Nowe.sytuacje.relacja.ze.spotkania.html Podobnie jak uczestnicy dyskusji w Klubie CIO, respondenci badania IBM skłaniali się ku nowej definicji bezpieczeństwa i postulowali tworzenie warunków do wymiany pomiędzy działami, firmami i branżami wiedzy o zagrożeniach i sposobach zapobiegania im.

Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa wynikają zdaniem ankietowanych m.in. ze zwiększenie się liczby interakcji oraz powiązań z klientami, dostawcami i partnerami, według 62% ankietowanych zwiększających poziom zagrożenia w firmach.

Według raportu IBM szczególne wyzwania stanowi dziś zapobieganie wyciekom informacji, przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej oraz bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Oto wybrane ustalenia badania:

• 70% CSO uważa, że dysponuje sprawdzonymi i skutecznymi technologiami pozwalającymi im na zapobieganie włamaniom do sieci, wyszukiwanie zaawansowanego szkodliwego oprogramowania czy poszukiwanie słabych punktów w zabezpieczeniach sieci.

• 72% deklaruje, że dla ich organizacji coraz większe znaczenie ma zbieranie i analizowanie informacji o bezpieczeństwie w czasie rzeczywistym..

• 55% przyznała, że nie ma efektywnej strategii zarządzania urządzeniami mobilnymi. Zabezpieczenia platform i urządzeń mobilnych pod względem dojrzałości oceniane były najniżej spośród wszystkich technologii (51 proc.).

• 90% twierdzi, że rola specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego zyskuje na znaczeniu, 71% deklaruje, że otrzymuje od swojej organizacji niezbędne wsparcie.

• 22% (tylko) uważa, że ciągu najbliższych pięciu lat zostanie stworzona strategia walki

z cyberprzestępczością funkcjonująca na poziomie międzynarodowym.

Ten ostatni punkt wart jest szerszego komentarza. Podczas wspomnianego spotkania Klubu CIO (Bezpieczeństwo 2015. Nowe sytuacje), kwestia współpracy, wymiany doświadczeń, praktyk a nawet możliwości współdzielenia kompetencji stała się jednym z głównych wątków.

Bezpieczeństwo dzięki otwartości

Jak stwierdzają autorzy raportu IBM, granice chronionych środowisk informacyjnych przesuwają się i rozmywają, dlatego CSO coraz częściej dostrzegają potrzebę ochrony całego ekosystemu, a nie tylko własnych organizacji. Izolacja nie stanowi już gwarancji bezpieczeństwa, tym bardziej, że „paliwem” nowoczesnego biznesu są kontakty sieciowe. 62% ankietowanych uważa, że poziom zagrożenia zwiększa się z uwagi na liczbę interakcji i powiązań z klientami, dostawcami i partnerami. CSO nie są jeszcze dostatecznie otwarci na kontakty i współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Tylko 42% należy do organizacji i grup branżowych zajmujących się bezpieczeństwem. 86% uważa, że takie gremia będą coraz bardziej potrzebne w perspektywie trzech do pięciu lat.

Rzeczywista wymiana informacji i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa według CSO; źródło: CISO Assessment” www.ibm.com/security/ciso Kliknij, aby powiększyćRzeczywista wymiana informacji i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa według CSO; źródło: CISO Assessment” www.ibm.com/security/ciso

Zestawienie poziomu otwartości na wymianę wiedzy i informacji przedstawia powyższy wykres. Funkcjonuje ona najlepiej w branży dostawców rozwiązań bezpieczeństwa, najgorzej - wśród dostawców IT. Zwraca uwagę fakt, że ankietowani CSO, reprezentujący organizacje z całego świata dość wysoko ocenili poziom wymiany informacji w sektorze publicznym. Podczas spotkania Klubu CIO zgadzano się co do potrzeby zorganizowania w Polsce takiego systemu obiegu informacji, podkreślając przy tym jego dzisiejszą niedojrzałość i nieefektywność.

IBM Forum 2015, 16 marca br. Warszawa. Sesja plenarnaKliknij, aby powiększyćIBM Forum 2015, 16 marca br. Warszawa. Sesja plenarna

Więcej na ten temat

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Józef Beźnicki
Beata Sosnowska
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888