W tegorocznej Agendzie CIO, która dzieli się na linię spotkań warszawskich i wrocławskich, pojawiły się tematy będące odbiciem dynamicznej i gruntownej zmiany, jaka zachodzi wewnątrz IT i w jego relacji z resztą firmy, oraz wiążące mocno jakość i skuteczn

12 czerwca 2014 09:31,
Szymon Augustyniak

W tegorocznej Agendzie CIO, która dzieli się na linię spotkań warszawskich i wrocławskich, pojawiły się tematy będące odbiciem dynamicznej i gruntownej zmiany, jaka zachodzi wewnątrz IT i w jego relacji z resztą firmy, oraz wiążące mocno jakość i skuteczność IT z powodzeniem całej firmy.

Kliknij, aby powiększyć

Kwietniowe spotkanie Klubu CIO dotyczyło tzw. ciemnych danych, tj. danych gromadzonych w systemach firmowych (albo poza nimi, jak dowodził przykład, ale o tym za chwilę), niewykorzystywanych w biznesie, a jeśli wykorzystywanych, to w niewystarczającym stopniu.

Dane ciemne są tajemnicze, wymagają w każdej organizacji zidentyfikowania, zdefiniowania zakresu, oszacowania przydatności i wartości z ewentualnego włączenia w obieg informacji w firmie, wreszcie integracji z tym właśnie obiegiem.

Zgłoszenie tematu do tegorocznej Agendy CIO przez Małgorzatę Korycką było głosem na rzecz pragmatycznego, całościowego podejścia do zarządzania informacją. Także na przekór marketingowemu promowaniu zjawiska i rozwiązań Big Data jako jedynie dziś ważnych z punktu widzenia zawartej informacji. Sceptycy, czy raczej realiści w Klubie CIO, zasugerowali, aby przed objęciem biznesowymi sensorami wielkiego oceanu nieustrukturyzowanych danych policzyć własne siły. A więc jakość zarządzania danymi w firmie, jakość narzędzi i kompetencje do zbierania, analizy, współdzielenia danych i informacji, którą niosą. A więc także i jakość organizacji z perspektywy zarządzania informacją: model zarządzania informacją, organizację i architekturę. Ten przegląd sił odpowie, czy firma nauczy się korzystać z Big Data, czy będzie umiała korzystać z nich w sposób pragmatyczny, weryfikować, zderzać je z wiedzą pochodzącą z innych źródeł. Probierz tych umiejętności stanowić może podejście do tzw. ciemnych danych.

W pierwszej części spotkania wystąpił Dariusz Gawryś, dyrektor Departamentu IT i Administracji w PGNiG Termika SA. Temat ciemnych danych w jego firmie pojawił się podczas analizy zapisów strategii grupy, która zakłada podwojenie zysku operacyjnego z działalności podstawowej do roku 2020, a także powiększenie mocy zainstalowanej zarówno w ramach istniejących zakładów, jak i poprzez przejęcia. Zdaniem Dariusz Gawrysia osiągnięcie tych celów wymagało zasadniczego usprawnienia komunikacji i wymiany informacji. Jednym z kluczowych problemów było zachowanie wiedzy, która jest w posiadaniu starzejącej się kadry specjalistów, zwłaszcza odpowiadających za utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury PGNiG Termika. Około ¼ tych pracowników do 2016 r. nabędzie prawa emerytalne i ryzyko, że wiedza oraz doświadczenie, które posiadają, zniknie z firmy, drastycznie wzrośnie. Stąd potrzeba wprowadzenia rozwiązania do zapisania tej wiedzy we współdzielonych przestrzeniach, przygotowanie rozwiązania do jej katalogowania, wyszukiwania i dostarczania w odpowiedzi na pytania. I budowy planu stałego zasilania, zwiększania zasięgu, aby wiedza w firmie nie pozostawała niczyim dobrem wyłącznym. Projekt po fazie pilotażowej przyniósł 600 tys. zł rocznie oszczędności z tytułu skrócenia czasu przygotowanie informacji dokumentów użytkownikom (tyle czasu zyskali na pracę).

Po wystąpieniu nawiązała się dyskusja dotycząca oszacowania nakładów na zarządzanie informacją. Jakie środki są uzasadnione? Jak kalkulować zwrot z takiej inwestycji? Dariusz Gawryś podkreślał pragmatyczne, „szczupłe” podejście, adekwatne do celów i wyzwań (nie strzelać z armaty do wróbli), w którego ramach można szybko dowieść zysku z wdrożenia.

W drugiej części spotkania wystąpił Marek Wilczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informacją Grupy PZU. Jest on autorem swoistego manifestu pragmatycznego podejścia do Big Data, który publikujemy w tym wydaniu CIO. Opisał ewolucję i dzisiejszy model zarządzania informacją w PZU. Akcentował podległość jednostki odpowiedzialnej za model informacyjny bezpośrednio do prezesa, ale przede wszystkim podkreślał konieczność budowy kultury posługiwania się informacją w firmie. Postawienie takiego fundamentu musi poprzedzić otwarcie się firmy na Big Data i integrację tego strumienia danych ze strumieniami wewnętrznymi, ustrukturyzowanymi i niestrukturyzowanymi, a więc danymi ciemnymi. Tymi ostatnimi – w miarę ich identyfikowania i w miarę potrzeb – odpowiednio do odkrytej ich wartości i opłacalności eksploracji. Trochę to przypomina eksplorację np. rud uranowych; dziś wydobywa się i przetwarza rudę ze złóż, które 30 lat temu ze względu na zawartość uranu oceniane były jako nieopłacalne…

Po spotkaniu nagraliśmy kilka wypowiedzi uczestników spotkania, a Marek Wilczewski udostępnił prezentację. Materiały te publikujemy na stronie www.klubcio.pl.

Więcej na ten temat

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Józef Beźnicki
Beata Sosnowska
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888