IT zdecentralizuje biznes

2 marca 2012 16:49,
Wanda Żółcińska, IDG News Service

IT spowoduje, że nastąpi decentralizacja zarządzania na dużą skalę - przewidują autorzy raportu przygotowanego przez Economist Intelligence Unit. Głównymi czynnikami zmiany będzie lepsze wykorzystanie danych i optymalizacja procesów biznesowych.

Biznes wchodzi - dzięki technologii - w nową erę decentralizacji. Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Ricoh wśród menedżerów z firm z całego świata pokazuje, że do 2020 r. aż 63% liderów biznesowych będzie przygotowanych do zmiany na bardziej zdecentralizowany model działania. Będzie to możliwe dzięki technologii, która poprawi działanie systemów i procesów. Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji biznesowych przesunie się z centralnych zarządów w stronę indywidualnych pracowników - przewidują autorzy raportu. Biznes stanie się bardziej zorientowany na procesy, będzie wymagał informacji wysokiej jakości dostępnych w zdecentralizowanej formie, tak aby mogły być otrzymywane, przechowywane i przekształcane przez pracowników.

Taka transparentność oznacza, że podejmowanie decyzji stanie się mniej hierarchiczne, pozwoli pracownikom, którzy pracują bezpośrednio z klientami, podejmować ważne decyzje biznesowe bez zwłoki.

Wielu liderów biznesowych, którzy uczestniczyli w badaniu uważa, że do 2020 roku klienci staną się głównym źródłem pomysłów na nowe produkty i usługi.

Dodatkowo, 86% liderów biznesowych uważa, że klienci staną się integralną częścią procesu podejmowania decyzji, zespoły projektowe będą miały w swoich szeregach ludzi spoza organizacji, takich jak klienci czy partnerzy biznesowi.

W badaniu uczestniczyło ponad 550 menedżerów z firm z całego świata, przy czym jedna trzecia pochodziła z Europy.

Więcej na ten temat

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Józef Beźnicki
Beata Sosnowska
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888