Klub CIO: outsourcing niewygrzany i niewyczerpany

16 maja 2011 14:59,
Szymon Augustyniak

Dyskusja na spotkaniu klubowym 12 maja o outsourcingu dowodzi, że rozwoju i doskonalenia wymaga sam model i współpraca pomiędzy stronami kontaktu.

Spotkanie odbyło się, ale wypada powiedzieć zdecydowanie więcej - było ciekawie, trochę iskrzyło, pojawiło się dużo dodatkowych wątków, które na pewno zasługują na rozwinięcie. W znakomity sposób przyczyniły się do tego wystąpienia prelegentów i polemistów: Sylwii Adamczyk, Krzysztofa Jaworskiego, Tomasza Matuły i Pawła Ulińskiego, którzy ciekawymi i prowokacyjnymi tezami zachęcili zawsze chętną do dyskusji klubową publiczność do aktywnego udziału w spotkaniu.

Z reporterskiego obowiązku podam, że w stosunku do planów, udało się o godzinę z małym okładem rozciągnąć agendę. Uważam to za dobry znak, bo opóźnienie wynikało - tradycyjnie - z przeciągającej się, bardzo interesującej dyskusji.

W trakcie debaty pojawiło się szereg wątków. Dużo było mowy o nieuchronnej erozji kompetencji w wyniku outsourcingu. Z drugiej jednak strony, część uczestników zwracała uwagę, że choćby i wymierna wartość "traconych" kompetencji nie ma przesądzać o utrzymaniu ich w organizacji, ale ich przydatność w realizacji biznesowej strategii. Nie raz w dyskusji padały stwierdzenia o potrzebie świadomego zarządzania outsourcingiem, połączonego z określeniem kluczowych procesów i kompetencji. Takie świadome zarządzanie outsourcingiem, czy też w ogóle - sourcingiem, przejawiać się może poprzez utworzenie formalnych struktur, jak Biuro Outsourcingu, skupiające kompetencje do zarządzania zewnętrznymi dostawcami usług. Takie świadome i wykwalifikowane struktury są w stanie budować partnerstwo z outsourcerem, które powinno zastąpić relację klient-dostawca i przyczynić się do zwiększenia efektywności i prawdopodobieństwa powodzenia(znane powszechnie statystyki dotyczące kontraktów outsourcingowych są bardzo smutne. Sceptycy przytaczali przykłady, kiedy takie zabezpieczenia grzebały ekonomiczny i organizacyjny (ład i transparentność) zysk z outsourcingu. W trakcie debaty pojawił się także wątek potrzeby "wygrzania" outsourcingu, aby sami dostawcy uczynili swoją ofertę lepiej przygotowaną do realiów i wyzwań, jakie model niesie...

Dyskutowano naturalnie także w czasie i po wystąpieniach, warto przypomnieć, że Paweł Uliński zrealizował swój plan i udało mu się sprowokować gorącą dyskusję na temat architektury IT w kontekście outsourcingu (w jakim stopniu zawiera się w tym outsourcing rozwoju?). Sylwia Adamczyk przytoczyła szereg bardzo interesujących liczb ilustrujących praktykę outsourcingu druku. "To pewien wycinek outsourcingu, ale na tyle bezpieczny, że każdy CIO powinien zaczynać pracę w nowej firmie od takiego projektu, to typowe quick win" - brzmiała pointa wystąpienia, którą wygłosili uczestnicy debaty.

Pointa, do której można dopisać ciąg dalszy. Wszystkich zainteresowanych CIO zapraszam do grupy Klub CIO na LinkedIn - może uda się uzupełnić pewne wątki, lub pojawią się nowe.

Zapraszam na kolejne spotkania. Najbliższe - 16 czerwca. Tym razem spotkanie dotyczy relacji z dostawcami IT, Klub CIO i magazyn CIO łączy siły z redakcją Computerworld i dla uczczenia premiery kolejnej edycji raportu TOP 200 zaprasza na debatę oksfordzką.

Więcej na ten temat

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Beata Mycer
Józef Beźnicki
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888