Outsourcing w oczach CFO

1 marca 2011 17:18,
Wanda Żółcińska

Jak wynika z badania firmy BDO USA, większość CFO w firmach technologicznych zmienia model korzystania z outsourcingu, dostosowując go do nowej ogólnej strategii przyjętej po kryzysie.

"Oustourcing może być postrzegany jako awangarda gospodarki. Firmy technologiczne zaczęły intensywnie korzystać z outsourcingu w 2009 r. aby zredukować koszty operacyjne i uciec przed recesją. Od tego czasu zaobserwowaliśmy spadek rynku outsourcingu, firmy wychodzą z kryzysu i chcą tworzyć miejsca pracy blisko swojej siedziby" - powiedział Don Jones, partner w BDO USA (cytat za CIOInsight).

Badanie pokazuje, że 35% amerykańskich przedsiębiorstw technologicznych korzysta obecnie z outsourcingu usług lub produkcji w innych krajach, wobec 62% w 2009 roku. Wśród amerykańskich firm, które nie korzystają z outsourcingu, 38% bierze pod uwagę jedynie Kanadę jako lokalizację, którą uważa za swoje naturalne zaplecze. Co piąta firma w ogóle nie ma zamiaru korzystać z outsourcingu. Respondenci, którzy korzystają z outsourcingu wybierają następujące lokalizacje: Chiny (35% wskazań), Indie (29%), Azja Południowo-Wschodnia (24%), Europa Wschodnia (24%), Ameryka Południowa (9%). Najwięcej firm, które zamierzają korzystać z outsourcingu wskazuje Indie jako docelową lokalizację (24%). Niemal jedna trzecia (31%) mówi, że niepewna sytuacja biznesowa lub klimat polityczny są największym wyzwaniem dla międzynarodowego wzrostu. Inne wyzwania w międzynarodowej ekspansji to: globalne regulacje prawne i podatkowe (19% wskazań), ryzyko związane z własnością intelektualną (19%), konieczność szkoleń (17%), ryzyko związane z kursem walut (14%).

Więcej na ten temat

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Józef Beźnicki
Beata Sosnowska
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888