s

Wrocławska cyfrowa misja.. w granicach prawa

6 października 2016 13:33,
Szymon Augustyniak

Klub CIO spotkał się we Wrocławiu – na temat dyskusji wybraliśmy najbardziej aktualne i uniwersalne zagadnienie tegorocznej Agendy CIO: cyfrową misję CIO w perspektywie 2020.

FOTO

Marceli Kudajczyk

Udanym powrotem do Wrocławia Klub CIO domknął dyskusję nad tematem przyszłości firmy oraz przyszłość roli CIO w warunkach scyfryzowanego biznesu. Spotkanie wrocławskie podobnie jak warszawskie i gdańskie przyjęło własne ujęcie problemu.

Pokusiliśmy się o nakreślenie ram prawnych – dziś i w przyszłości – dla głównych cyfryzacyjnych „kotwic”: zagadnienia zmian w modelu użytkowania oprogramowania, kwestii regulacji europejskich, amerykańskich, polskich dotyczących publicznych chmur obliczeniowych, prawnych aspektów wykorzystania Big Data oraz cyberbezpieczeństwa.

W pierwszej części spotkania skupiliśmy się na dyskusji z prawnikami z wrocławskich kancelarii specjalizujących się w zagadnieniach wykorzystania nowoczesnych technologii. Joanna Bogdańska z kancelarii Kruk i Wspólnicy, Berenika Kaczmarek-Templin z kancelarii Lubasz i Wspólnicy, Jakub Orłowski z kancelarii Orłowski i Mikuliszyn bardzo wyraźnie podkreślali ograniczenia kazuistyki w odniesieniu do cyfryzacji. Prawo, proces tworzenia prawa, nie nadążają ponadto w ogóle za rozwojem technologii, w szczególności za zjawiskami cyfryzacji.

Co więcej, nawet pozytywne zmiany w procesie legislacji, służące przyspieszeniu oraz zaangażowaniu we wsparcie merytoryczne ekspertów z grona praktyków: menedżerów IT, architektów, deweloperów i testerów nie pozwoli w ich opinii tego zapóźnienia zniwelować. Próby regulacji pełnego spektrum zjawisk i aspektów cyfryzacji są skazane na porażkę, natomiast szereg poszczególnych problemów może już takim, nawet detalicznym próbom podlegać. Co też się następuje. Sama kwestia interpretacji prawa w odniesieniu do nowych technologii wymaga od firm pozyskania bardzo mocnych kompetencji prawnych, wewnętrznie i zewnętrznie; takie kompetencje musi posiadać np. warstwa partnerów biznesowych po stronie technologii. Taka interpretacja w przypadku dużych korporacji prowadzi zresztą do ograniczenia wykorzystania nowych modeli, choćby chmurowych. Świetnym pytaniem wprost o zakres zastosowania chmury obliczeniowej w Volvo IT Anna Strupiechowska, CSO i CMO w IPR Insights – partnerze spotkania, otworzyła wątek, w którym zgodnie m.in. Małgorzata Rusin, dyrektor Volvo IT, Grzegorz Mach, szef COPI KGHM i Maciej Wiśniak, Global Director IT Operations w AirLiquide i Dariusz Jędryczek, szef CUI UM Wrocławia mówili o przesłankach prawnych i pragmatycznych -związanych z możliwością zarządzania- powodujących znikome albo wręcz brak możliwości sięgania po rozwiązania chmury publicznej.

Jak zgodnie konkludowali uczestnicy spotkania, cyfryzacja wymyka się nie tylko legislatorom, twórcom prawa, ale także rządom i administracji. Na horyzoncie pojawia się ponadto szereg nowych zjawisk cyfrowych rodzących nowe problemy prawne, interpretacje prawne musza sięgać dziś np. świata wirtualnego i rzeczywistości rozszerzonej, czego dowodzą procesy o stalking czy zabór mienia w grach sieciowych czy o naruszenie prawa własności do nieruchomości w świecie rzeczywistym poprzez przypisanie mu parametrów i cech w rzeczywistości wirtualnej (chodziło o konsekwencje umieszczenia przez firmę Nintendo omyłkowo lokalizacji prywatnej na liście obiektów użyteczności publicznej, w których lokowane są określone przedmioty czy istoty wirtualne).

Na dyskusję o ramach prawnych, CIO nałożyli swoje doświadczenia cyfryzacyjne. Grzegorz Mach, Dyrektor Naczelny Oddziału COPI KGHM Polska mówił o zejściu z nowymi technologiami do kopalni, do poziomów nawet poniżej 1000 metrów, na przodek kopalni Polkowice-Sieroszowice. Umieszczenie tam z sukcesem produkcyjnie wykorzystywanych urządzeń z dostępem do systemów centralnych pomaga w pierwszej kolejności w rejestracji czasu pracy i wydobycia, ale niesie szereg interesujących perspektyw, pytaliśmy więc np. o możliwość rejestracji i przesyłania z czujników informacji o stanie zdrowia górników aby potem wykorzystać te dane do profilaktyki i opieki zdrowotnej, korekty procesów pracy itp. Kolejne usługi i zastosowania są tym bardziej realne, że to niespotykane w skali światowej wdrożenie jest dokonane siłami własnymi COPI i jest rozwiązaniem autorskim. Uzyskane doświadczenie warto więc wykorzystywać dalej. Bardzo ciekawie o cyfryzacji miasta mówił natomiast Dariusz Jędryczek, dyrektor CUI Urzędu Miasta Wrocławia. Odwoływał się do doświadczeń z nowatorską platformą płatności PLIP, dla której najlepsze jeszcze zdecydowanie przed, na przykładzie tym świetnie punktując bariery i wyzwania, związane np. z brakiem upowszechnienia profilu zaufanego.

Dodatkową, bardzo dobrą konkluzją z dyskusji jest pomysł ponownego spotkania we Wrocławiu w listopadzie br. zatem – do zobaczenia we Wrocławiu w listopadzie!

Komentarze (0)

Partnerzy Klubu CIO

reklama

Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

CIO
ING Bank Śląski
Beata Mycer
Józef Beźnicki
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
Dariusz Zawistowski

Redakcja poleca

Kontakt | Wytyczne ASME | Reklama
Polityka prywatności | Regulamin
© Copyright 2017 International Data Group Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888